Hizmetlerimiz

Aşağıda ayrıntılarını bulabileceğin hizmet gruplarımız, Dalgıç Pompa Satış, Servis ve Montajı, Sondaj Kuyusu Açılması ve Temizliği, Hidrofor Satış, Servis ve Montajı, Su Deposu ve Tesisatları Satış ve Montajı ve tesisata dair aklınızı ne geliyorsa biz hizmetinizdeyiz.

 

ÜRÜNLERİMİZDERİN KUYU SONDAJI

Derin Kuyu Su Sondajı Tesislerin , konutların ve tarlaların su ihtiyacını yeraltı suyundan karşılamak amacı ile yapılan çalışmalara su  sondaj    işlemi denir. Bu sondajlar formasyonun durumuna göre 3 farklı yöntemle yapılır. 

 1. SU ETÜDÜ

  SU ETÜDÜ

  Su sondajı profesyonel bir ekip tarafından yapılması gereken çalışmadır. Yer altından su çıkarmak üzere su sondajı yaptıracaksanız öncelikle su etüdü yaptırmak durumundasınız. Etüd yaptırmadan su kuyusu açılması daima risklidir. Zira açılan kuyudan su çıkmaması ihtimali vardır. Bu da o ana kadar harcadığınız tüm paranın boşa gitmesi anlamına gelir. Bu nedenle su etüdü yaptırmak sandığınız kadar size fazla maliyet getirmez, tam tersi sizi önemli bir maliyetten kurtarır. Firmamız, su etüdü konusunda uzun yıllardır başarıyla hizmet veren, uzman teknik personeliyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir şirkettir. Su sondajı için en uygun lokasyonu seçmek için su etüdü yaparak, etütten çıkan sonuca göre kuyu projesini gerçekleştiriyor ve su sondajına başlıyoruz. Su sondaj lokasyonlarının doğru biçimde belirlenmesiyle birlikte açılan kuyudan fazla oranda su alınmasını sağlayacak, fazla kuyudan fazla miktarda pompayla su çekmek yerine tek kuyudan tek pompayla su çekilmesi sayesinde hem elektrik giderleri azalacak hem de kuyu işletme giderleri… Hidrojeolojik etüt, jeolojik – jeofizik etüd konusunda uzmanlaşmış personelimizle en kaliteli hizmeti, en uygun koşullarda veriyoruz

 2. SU SONDAJI

   SU SONDAJI

  Yer altından su elde etmek için profesyonel yardıma ihtiyacınız varsa, uzun yıllardır su sondajı konusunda güvenle hizmet veren firmamıza başvurabilirsiniz. Değişik jeolojik formasyonlarda değişik tipteki sontaj tekniklerini uygulayarak hizmet veren şirketimiz, su sondajından önce de mutlaka su etüdü (jeolojik – jeofizik – hidrojeolojik etüt) yapıyor. Bu sayede su sondajı konusunda en verimli olan lokasyonu seçilerek, sondaj için düğmeye basılıyor. Sondajın yapılacağı saha şirketimize bağlı mühendisler tarafından inceleniyor ve yapılan etütlerle en uygun sondaj noktasıyla derinliği tespit edilip, çalışmalara başlanıyor. Sahaların uygun olduğu bölgelerde insan ve makine ekipmanlarıyla kolaylıkla sondaj yapan firmamız, sahanın dar olduğu alanlarda da portatif makinelerle sondajı gerçekleştiriyor. Şirketimiz sondajcılık faaliyetleri kapsamında karot ya da sediman numune alıyor, yer altı su seviyelerini ölçüyor, basınçlı su deneyi yapıyor, sızma, Standart penetrasyon, Koni penetrasyon ve boya deneyleri gerçekleştiriyor, bozulmuş ya da bozulmamış numuneleri alıyor, kuyu sapmalarını ölçüyor ve kuyuların borulanmasını gerçekleştiriyor.

 3. SU SONDAJI NASIL YAPILIR

  SU SONDAJI NASIL YAPILIR
  En kısa ifadeyle, gelişigüzel seçilen bir yere sondaj yapmamak demektir. Öncelikle arazinizde yapılacak etüd neticesinde, tektonizmayla oluşan çatlak sistemlerinin varlığı tespit edilmelidir. Dolayısıyla gözenekli yapı arzetmeseler de; kayaların çatlakları içinde bulunan yeraltı suyunu elde edebilmek mümkün olmaktadır. Yeraltı suyunun varlığını ve yapılacak sondajın asgari ve azami kaç metre derinlikte olması gerektiğini etüdler ile tespit ettiğimiz için, kötü sürprizlere imkan vermiyoruz

 4. SU SONDAJI UYGULAMA ŞEKİLLERİ

   SU SONDAJI UYGULAMA ŞEKİLLERİ
   
  A) Çamurlu Sondaj (rotary)

  Arazide yayılım gösteren formasyonlar; yıkılabilecek, gevşek yapılı zeminler ise çamurlu sondaj tekniği uygulanır. Matkapla kesilen ve parçalanan kaya parçacıkları, sondaj çamurunun sirkülasyonu marifetiyle yeryüzüne çıkarılmaktadır. Kuyu içinde devamlı sirkülasyon halinde bulunan sondaj çamuru, delme esnasında kuyunun yıkılmasına engel olmaktadır. Bu yöntem oldukça güvenlidir ancak ilerleme hızı düşüktür. Ayrıca kuyu çaplarının mümkün olduğunca geniş olması icabetliğinden maliyetler de aynı oranda yükselmektedir.

   B) Havalı Sondaj

  Sert ve sağlam (kayalık) zeminlerde uygulanan bir yöntemdir. Yüksek basınçlı hava yardımıyla çalışan kırıcı tabanca ve ucundaki elmas daneli bit (matkap) marifetiyle kayalar kırılarak delinmektedir. Yüksek basınçlı havanın içine zerkedilen ve sondaj kimyasallarından olan bir nevi köpük yardımıyla; kırılarak ufalanmış küçük taş parçacıkları yeryüzüne çıkarılmaktadır. Bu yöntemde kuyu çapları daha dar olması ve ilerleme hızının yüksek olması maliyetleri düşürmektedir. Dolayısıyla daha uygun sondaj birim fiyatları uygulanabilmektedir.

 5. KUYU BAKIMI

  KUYU BAKIMI
  Su sondajı yapılarak yer altı suyunun elde edildiği kuyuların, verimli biçimde işlevini yerine getirebilmesi için zaman zaman kuyu bakımı yapılması gerekir. Suyun verimli ve sürekli elde edilebilmesi için kuyu bakımı şarttır ve bakım yapılmadığı taktirde verim düşmeye başlayacaktır. Kuyu bakımı konusunda uzun yıllardır uzman teknik ekip ve ekipmanla hizmet veren firmamız, sondajla açılan kuyularda gereken bakımı yapar ve verimliliği arttırır. Sondaj kuyuları yapıları gereği temizlenmeye de ihtiyaç duyarlar. Kil ve silt oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle kuyu temizliği ve bakımı şarttır. Bakımı ve temizliği yapılmayan kuyunun pompasında zamanla aşınma meydana gelir ve kuyunun kapasitesi düşer. Su tablasındaki genel düşümler yüzünden kuyu verimi de düşer. Yakın çevrede yeni açılan kuyular yüzünden yine verim düşer. Kimi aküferlerin sürekli pompalama sonucu verim azalması meydana gelir. Kuyudaki filitre açıklıklarının çeşitli nedenlerle tıkanması yüzünden de verim düşer. Bütün bu nedenlerle kuyu bakımı zamanında yapılmalı, düşen verimin önüne geçilmelidir. Firmamız kuyu bakımı ve kuyu temizliği konusunda uzman personeliyle hizmetinizdedir

  Delgi İşlemi 
    Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.

  Yıkama İşlemi
    Kuyunun özgül verimini arttırmak, Pompaya ince kum gelmesini önlemek, Kuyunun ekonomik ömrünü uzatmak, Çakıl ve akifer içindeki tanelerin granülometrik (tane boyuna göre derecelenme ) olarak dizilimini sağlamak, Sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemeden kuyunun arınmasını sağlamak, Amacıyla yıkama işlemi yapılır. Havalı rotary yöntemiyle açılan kuyularda yıkama işlemine gerek duyulmamaktadır. Kuyu açımı sırasında basınçlı hava kuyu civarını temizlemektedir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam eder.

  Geliştirme 
    Yıkama işlemini takiben basınçlı kompresörle hava darbesi verilmek suretiyle kuyu geliştirmeye tabi tutulur. Ayrıca, Aşırı pompaj Geri yıkama Çalkalama Pistonu Asitle, Kireçtaşı gibi eriyebilme özelliğine sahip kayaçlarda Dinamik ve patlayıcılarla da kuyu geliştirme işlemi yapılabilir.

  Kuyu Verim Deneyi  

    Basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu verim deneyi yapılır.Verim deneyi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kuyuya uygun pompa tipi tespit edilir.

  Borulama ve Filtreleme

    Sondaj işlemi sırasında alınan kırıntılı numuneler değerlendirilir ve kuyunun hidrojeolojik özellikleri tespit edilerek bu özelliklere uygun bir şekilde kuyunun techiz projelendirilmesi yapılır. Su alınacak metrajlar filtreli olmak kaydıyla kuyu boru ile donatılacaktır. Formasyon değişimine göre kullanılacak boruların çapı ve özellikleri değişebilir.

  Çakıllama

    Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede ; Filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler. İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur. Pompa ve boruların aşınması engellenir. Kuyunun yıkılması ve göçmesi önlenir. Ortamın geçirgenliği dolayısıyla kuyunun efektif çapı artırılmış olur.

  Muhafaza Borusu

    Kuyunun rastladığı konselide olmamış tabakanın etkisini (yıkılması ) önlemek, su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan ( kuyu içine indirilen ) borulardır. Muhafaza boruları hususi çelikten imal edilmiş ve iki tarafı dişli borulardır. Bu dişler ince ve diş yeri yapısı silindiriktir. Muhafaza Boruları şahmerdan darbesine gelmezler. Muhafaza Boruları genel olarak alüvyonda, kilde, siltte, konglomerada kullanılır.

SON HABERLER

Call Now ButtonAra